Onsitegroup logo

feedback beleid

Tel: 085 0736091 | verkoop@onsitegroup.nl | contact

Onsitegroup » Contact » Feedback beleid

Feedback beleid

Bij de onsitgroup streven naar voortdurende verbetering en groei hechten we veel waarde aan feedback. Feedback is een essentieel instrument voor het identificeren van sterke punten en gebieden die verbetering behoeven, zowel op individueel niveau als binnen onze organisatie als geheel. We geloven dat het verzamelen, begrijpen en effectief reageren op feedback bijdraagt aan onze missie om excellentie te bereiken.

Ons feedbackbeleid omvat de volgende belangrijke principes en procedures:

 1. Open en Respectvolle Communicatie:
  We moedigen open en respectvolle communicatie aan op alle niveaus binnen onze organisatie. Dit omvat het aanmoedigen van medewerkers, klanten, partners en andere belanghebbenden om hun gedachten en meningen te delen zonder angst voor represailles. Respect voor elkaars perspectieven is van het grootste belang.
 2. Actieve Luisteren:
  Het verzamelen van feedback begint met actief luisteren. We verbinden ons ertoe om aandachtig te luisteren naar alle ontvangen feedback, ongeacht de bron. Dit omvat zowel mondelinge als schriftelijke communicatie.
 3. Duidelijke Richtlijnen voor Feedback:
  Om ervoor te zorgen dat de feedback zinvol en constructief is, hebben we duidelijke richtlijnen opgesteld voor het geven van feedback. Deze richtlijnen helpen degenen die feedback geven om specifiek en opbouwend te zijn.
 4. Regelmatige Feedbacksessies:
  We geloven in regelmatige feedbacksessies tussen medewerkers en managers. Dit biedt medewerkers de gelegenheid om hun prestaties te bespreken, vragen te stellen en feedback te geven over hun werkomgeving.
 5. Vertrouwelijkheid:
  We respecteren de vertrouwelijkheid van feedback, vooral wanneer medewerkers zorgen of problemen delen. Vertrouwelijkheid is van het grootste belang om een veilige omgeving te creëren waarin mensen open kunnen zijn.
 6. Actiegerichte Maatregelen:
  Het verzamelen van feedback heeft weinig waarde zonder follow-upacties. We verbinden ons ertoe om actief stappen te ondernemen op basis van ontvangen feedback, of het nu gaat om het aanpakken van problemen, het verbeteren van processen of het erkennen van uitstekende prestaties.
 7. Continue Evaluatie en Aanpassing:
  Ons feedbackbeleid zal voortdurend worden geëvalueerd en aangepast om ervoor te zorgen dat het effectief blijft in het ondersteunen van onze groei en verbetering.

Onsitegroup

Feedback is een waardevolle bron van inzicht en groei. We verwelkomen alle vormen van feedback en moedigen iedereen aan om bij te dragen aan onze gemeenschappelijke missie om te streven naar voortdurende verbetering en uitmuntendheid.

Samen zullen we blijven groeien en ons potentieel maximaliseren, terwijl we een cultuur van openheid, respect en verbetering cultiveren.

privacy policy
Disclaimer
Terms and conditions
Correctie beleid
Etisch beleid
Diversiteit beleid
Publicatie principes