Onsitegroup logo

Tel: 085 0736091 | verkoop@onsitegroup.nl | contact

Onsitegroup » Contact » Ethisch beleid

Etisch beleid

Het ethisch beleid van ons bedrijf vormt de ruggengraat van onze organisatie en weerspiegelt onze toewijding aan integriteit. Verantwoordelijkheid en duurzaamheid in alles wat we doen. Wij geloven dat het nastreven van ethische normen niet alleen een morele verplichting is. Maar ook essentieel voor het opbouwen van een solide reputatie en het stimuleren van langetermijnsucces. In deze tekst willen we enkele kernprincipes en -waarden van ons ethisch beleid benadrukken.

Waarden

  1. Integriteit: Onze medewerkers worden aangemoedigd om altijd eerlijk, oprecht en transparant te handelen. We vermijden belangenconflicten en zorgen ervoor dat onze besluitvorming gebaseerd is op eerlijke en ethische overwegingen.
  2. Respect: We respecteren de waardigheid en diversiteit van iedereen waarmee we te maken hebben, inclusief onze medewerkers, klanten, leveranciers en de gemeenschappen waarin we opereren. Discriminatie en pesterijen worden niet getolereerd.
  3. Verantwoordelijkheid: We nemen verantwoordelijkheid voor onze acties en streven ernaar om positieve maatschappelijke en milieueffecten te realiseren. Dit omvat het naleven van wet- en regelgeving, het minimaliseren van onze ecologische voetafdruk en het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven.
  4. Klantgerichtheid: Het voldoen aan de verwachtingen en behoeften van onze klanten staat centraal in ons ethisch beleid. We streven naar eerlijke prijzen, kwaliteitsproducten en uitstekende service, terwijl we de privacy en gegevens van onze klanten te allen tijde beschermen.
  5. Duurzaamheid: We zetten ons in voor duurzame bedrijfspraktijken, zowel intern als in onze toeleveringsketen. Dit omvat het verminderen van afval, het bevorderen van energie-efficiëntie en het ondersteunen van leveranciers die dezelfde duurzame waarden delen.
  6. Veiligheid en gezondheid: We streven naar een veilige en gezonde werkomgeving voor al onze medewerkers. Het minimaliseren van risico’s en het handhaven van hoge veiligheidsnormen zijn van het grootste belang.
  7. Open communicatie: We moedigen open en eerlijke communicatie aan binnen onze organisatie. Medewerkers worden aangemoedigd om mogelijke ethische kwesties te melden zonder angst voor represailles.
  8. Continue verbetering: We zijn toegewijd aan het voortdurend verbeteren van ons ethisch beleid en onze bedrijfspraktijken. We evalueren regelmatig ons beleid en passen dit aan om te blijven voldoen aan veranderende normen en verwachtingen.

Onsitegroup

Ons ethisch beleid is niet alleen een set regels, maar een leidraad die onze bedrijfscultuur vormgeeft en ons helpt om positieve impact te creëren in de wereld. We erkennen dat ethisch gedrag niet altijd eenvoudig is, maar we streven er altijd naar om de juiste keuzes te maken, zelfs als dat betekent dat we een hogere standaard moeten handhaven dan wat de wet voorschrijft. Samen bouwen we aan een bedrijf dat trots is op zijn ethische waarden en dat bijdraagt aan een betere toekomst voor iedereen.

privacy policy
Disclaimer
Terms and conditions
Beleid voor Feedback
Correctie beleid
Diversiteit beleid
Publicatie principes