Onsitegroup logo

ADBLUE

Tel: 085 0736091 | verkoop@onsitegroup.nl | contact

Logo onsitegroup verkoop
Logo onsitegroup verhuur
Logo onsitegroup parts - VERDICHTING ELEKTRISCHE TRILPLAAT
Logo onsitegroup service -VERDICHTING ELEKTRISCHE TRILPLAAT
Emissie vrij » AdBlue
Wat is Adblue?

wat is adblue en hoe werkt het?

AdBlue is een handelsnaam voor een dieseluitlaatvloeistof die wordt gebruikt in voertuigen met een dieselmotor met Selective Catalytic Reduction (SCR) -technologie om de uitstoot van schadelijke stikstofoxiden (NOx) te verminderen. Het is een heldere, niet-giftige vloeistof. Deze bestaat uit gedemineraliseerd water en ureum (meestal ongeveer 32,5% ureum en 67,5% water). Het wordt opgeslagen in een aparte tank in het voertuig.

Hoe werkt AdBlue?

  1. Injectie: Ten eerste, Tijdens het uitlaatproces wordt een kleine hoeveelheid AdBlue ingespoten in het uitlaatsysteem, meestal vlak voor de SCR-katalysator.
  2. Chemische reactie: Ten tweede, Bij hoge temperaturen in de SCR-katalysator reageert ureum met de stikstofoxiden (NOx) in de uitlaatgassen. Deze reactie breekt de NOx af in onschadelijke stikstof (N2) en water (H2O).
  3. Uitstoot: De onschadelijke stikstof en waterdamp worden vervolgens via de uitlaatpijp naar buiten afgevoerd. Hierdoor wordt de schadelijke uitstoot van NOx aanzienlijk wordt verminderd.

Het gebruik van AdBlue helpt voertuigen aan strenge uitstootnormen te voldoen, zoals de Euro 6-normen in Europa, die de emissies van stikstofoxiden streng reguleren om de luchtkwaliteit te verbeteren en de impact op het milieu te verminderen. Het is belangrijk om de AdBlue-tank van uw voertuig regelmatig bij te vullen, aangezien het verbruik afhankelijk is van het brandstofverbruik en de rijomstandigheden. Voertuigen met SCR-technologie hebben doorgaans een waarschuwingslampje dat aangeeft wanneer de AdBlue-tank moet worden bijgevuld, en het niet bijvullen kan leiden tot prestatieproblemen of zelfs het stilvallen van het voertuig.